Петък, 01 Юли 2022 г.

Обсъдиха публично бюджета на Силистра

"Аз такъв бюджет не съм правил в такава обстановка, смея да кажа, че общината не е имала такъв бюджет при неясни бъдещи събития. От много години насам не сме имали бюджет, който не е гласуван на 31 декември в народното събрание. Вече втора година сме в ковид ситуация, но не при такава инфлация, очаква се процесите да са много динамични в течение на цялата година, каза вчера по време на обсъждането на бюджета за годината директорът на дирекция финанси в общината Мирослав Калинов, съобщава общинското кабелно радио.


Той допълни, че бюджетът на общината е създаден от два компонента това са делегирани държавни дейности, което се изразява в държавната субсидия и местните приходи.

Държавната субсидия, която ще отпусне държавата за тази година е в размер на малко над 30 милиона лева, което е с пет милиона повече в сравнение с миналата година. Увеличена е изравнителната субсидия с над 430 хиляди лева Има увеличение и за целевата субсидия с близо 340 000 лева Драматично се увеличава издръжката на всички видове общински дейности на базата на повсеместното поскъпване. Според Калинов предизвикателствата идват от неприетия план за устойчивост, нараства и обемът за възнаграждения във всички структури, от първи април се увеличава и минималната работна заплата. Увеличават се и месечните отчисления за 2022 година общината има да погасява и дълг към банките Общината в бюджета е заложила 100 000 лева за непредвиден резерв. В крайна сметка макрорамката на бюджета за годината е в размер на 52 милиона. Относителния дял на държавните дейности е 37 милиона, на тази база 72% е финансиран от държавата и 28% финансиране от собствени приходи. За разлика от миналата година има увеличение на 5 милиона на държавните приходи на бюджета и приходите от общинския съвет с близо 2 милиона. Увеличението на приходите с държавен характер се дължи на очакваните данъчни и неданъчни приходи.

Калинов сподели че около 30 милиона са разходите за персонал издръжката и стипендиите малко над 6 милиона
294 000 лева са предвидени за ОДК, 165 000 лева се дават на детските градини, има и дофинансиране на училища и общежитие "Младост" в размер на малко над 111 000 лева. 8000 лева се дават за стимулиране на даровити деца, над 12 000 се дават за астрономическата обсерватория. Калинов подчерта че областта на здравеопазването огромен дял има държавното финансиране от 3 217 000, 2 953 000 е държавно финансиране, като общинското финансиране е в размер на 264 000 лева.

По отношение на плансметката се забелязва увеличение с близо милион като предвижда увеличение по всички параметри.

В системата на културата и спорта и религиозните дейности Калинов спомена че държавната субсидия от 3 240 000 в тази функция държавното финансиране е близо 2 милиона , като един милион е общинското финансиране. Тази функция осигурява 119 финансирани бройки от 1 януари 2022 година и 121 субсидирани бройки от 1 април 2022 година субсидирани държавни дейности. Тук влизат РИМ с бюджет от 500 хиляди лева, музеят в Сребърна -138 000 лева, художествената галерия – 143 000 лева, библиотеката -702 000 лева, а читалищата в общината са общ бюджет 655 000 лева. Общинското финансиране по думите на Калинов включва хижата във Ветрен получава 300 000 лева, Програма "Спорт" 60 000 лева, Спортните клубове получават с 30 000 лева повече от миналата година. 230 000 лева са заложени за възнаграждения на оркестри и ансамбли, за радиоцентъра са отделени 50 000, са социални погребения са предвидени 3 000 лева Предприятия +Обреди" възлиза на 346 000 лева. Културния общински календар и други културни дейности са обезпечени с 183 000 лева, като само културния календар на общината ще получи по думите на Мирослав Калинов 110 000 лева.

Facebook коментари