Вторник, 24 Май 2022 г.

Превантивен Информационен Център Силистра успешно проведе първото занятие по програма ,,Кодово име живот"

В изпълнение на Националните програми за превенция на психоактивни вещества в училищна среда Превантивен Информационен Център Силистра успешно проведе първото занятие по програма ,,Кодово име живот" с учениците от 5,,б" клас от ОУ,,Отец Паисий".

В рамките на занятието на тема ,,Правила на групата. Емоции и чувства" чрез дискусии и работа в група учениците разбраха, че правилата се основават на взаимовръзките в обществото.

Изработването на собствени правила улесняват общуването в групата и работата в екип, провокира спазването на правилата и допринася за по-ефективна работа в групата. Споделиха лично отношение и стигнаха до извода, че правилата са необходими на тях самите.

Всеки от нас изпитва различни емоции и чувства, но те правят живота ни интересен и цветен.

Центърът благодари за подкрепата и споделеното желание да работа на учениците от 5,,б" клас и на техния класен ръководител г-н Александър Господинов

Facebook коментари