Петък, 01 Юли 2022 г.

Официален старт на STEM центъра за дигитални създатели "Технологичен свят" в ПГСУАУ "Атанас Буров"

На 29.03.2022г.с официална церемония ПГСУАУ"Атанас Буров" откри своя STEM център за дигитални създатели "Технологичен свят". Това щастливо събитие е поредният знак за изключителната иновативност, отвореност, креативност, но в същото време отговорност на целия екип на гимназията. Тук учениците ще се превърнат в активни и отговорни млади хора, които строят доброто бъдеще.

Новият училищен STEM център ще предоставя съвременна образователна среда, повишаваща интереса на учениците към технологичния сектор, инженерството и предизвикателствата на 21 век.

Почетни гости на откриването бяха: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, д-р Мария Стойчева- председател на Общински съвет, г-жа Габриела Миткова-началник РУО, г-н Пламен Неделчев- административен ръководител- председател на Окръжен съд Силистра,старши експерти от РУО, Силистра/г-жа Катя Дженкова- старши експерт в РУО, г-жа Мая Григорова – старши експерт в РУО и председател на Обществения съвет, г-жа Елена Трифонова- председател на Училищното настоятелство, представители на фирмите, участвали в изграждането на STEM центъра, дарители, директори на училища.
Проектът е финансиран по НП "Изграждане на училищна STEM среда" с 150 хил.лв. и собствен принос на гимназията в размер на 16 хил. лв.
В приветственото си слово директорът на гимназията г-жа Денка Михайлова заяви,че чрез ключовите принципи на STEM обучението - творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация – учениците ще имат възможност да учат чрез правене или симулиране на реални ситуации, да намират решения на проблеми, свързани с реалния свят.

Преобразувани са три кабинета, фоайе и площ на открито в двора на гимназията в общ STEM център.

Обособените зони в STEM центъра осигуряват подходяща среда за всички планирани обучителни дейности и социално общуване.

Зоните, оборудвани с техника, обзавеждане и софтуер, подходящи за STEM обучение, са:

• Зона за презентиране и дискусии за интегриране на дигитални и недигитални технологии във физическа среда;

• Зона за прототипиране за развиване на иновативни идеи, алгоритмично, критично мислене, аналитичните умения и адаптивност в учениците. В зоната за прототипиране обучението ще се води в многоезична среда за разработване на софтуер със съставяне на програми с обектно-ориентиран код, с който ще се решават конкретни задачи със стопанско значение по определени казуси.

• Зона за дигитални технологии по професионална подготовка и за учене чрез правене, оборудвана с модули за лека електроника, демонстрационна техника и работилница. Зоната е с обособени места за сглобяване и тестване на роботи; демонстрационна зона за подбор на компоненти за сглобяване на компютърна конфигурация и тестване на хардуер; 3D принтер за технологична подготовка по професиите.

- В същата зона ще се използва учебен комплект за практическа и експериментална дейност в областта на електротехника, роботика, инженерство, електроника и програмиране. Комплектът включва набор от сензори и задвижващи механизми, платки, както и достъп до онлайн платформа за учителите с онлайн съдържание и материали за учениците.

• Обособена е зона за разговори и социализация, четене и отдих във фоайето на втория етаж, както и зона на открито с беседка в двора на гимназията за почивка, групови занимания и работилници.

Facebook коментари