Петък, 01 Юли 2022 г.

Вижте автобусното разписание на община Силистра до падане на ковид мерките

Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че за срок до отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка в страната, автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване, както следва:

От общинската транспортна схема на Община Силистра:

➢ Автобусна линия № 1 – сп. "Автогара Силистра" – кв. "Триъгълника – изпълнява се
по утвърдено разписание, през делнични дни:
- от сп. "Автогара Силистра" – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30
10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00
- от сп. кв. "Триъгълника" – 06.15 06.45 07.15 07.45 08.15 08.45 09.15 09.45
10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 17.15 17.45 18.15 18.45 19.15
➢ Автобусна линия № 2 – Силистра – Айдемир, кв. "Татарица" – изпълнява се:
През делнични дни:
- от кв. "Татарица" – 05.30 06.00 06.15 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15
08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45
12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15
15.30 15.45 16.00 16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00
- от гр. Силистра – 06.00 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00
09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45 12.00 12.15 12.30
12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00
16.15 16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30
В събота и празнични дни:
- от кв. "Татарица" – 05.30 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30
11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30
18.00 18.30 19.00 19.30 20.00
- от гр. Силистра – 06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30
19.00 19.30 20.00 20.30
В неделя:
- от кв. "Татарица" – 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
17.00 18.00 19.00 20.00
- от гр. Силистра – 06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
18.30 19.30 20.30
➢ Автобусна линия № 2А – Силистра – Айдемир, кв. "Татарица" – не се изпълнява.
➢ Автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) – изпълнява се по
утвърдено разписание:
През делнични дни:
- от гр. Силистра – 05.20 06.10 06.20 07.20 08.30 09.30 10.30 12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00 18.00 19.00 20.20
- от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.00 06.50 07.10 08.00 09.10 10.10 11.10 12.40 13.40
14.40 15.40 16.40 17.40 18.40 19.40 21.00
През празнични и почивни дни:
- от гр. Силистра – 06.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00
- от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40 08.40 10.40 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40
➢ Автобусна линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) – изпълнява се през
делнични дни:
- от гр. Силистра – 05.50 07.00 08.00 16.30 17.30
- от с. Калипетрово (центъра) – 06.30 07.30 08.30 17.00 18.00
➢ Автобусна линия № 6 – Центъра – Гробищен парк – изпълнява се по утвърдено
зимно разписание, ежедневно:
- от сп. "Центъра" – 08.05 10.05 12.05 14.05 16.05
- от Гробищен парк – 09.15 11.15 13.15 15.15 16.45
➢ Автобусна линия № 20 – Силистра – Иширково – изпълнява се:
Ежедневно:
- от гр. Силистра – 07.20 17.20
- от с. Иширково (центъра) – 08.10 18.10
През делнични дни:
- от гр. Силистра – 05.30 13.50
- от с. Иширково (центъра) – 06.20 15.00
През празнични и почивни дни:
- от гр. Силистра – 11.10
- от с. Иширково (центъра) – 12.15
➢ Автобусна линия № 22 – Силистра – Ветрен – изпълнява се:
През делнични дни:
- от гр. Силистра – 07.20 13.20 18.00
- от с. Ветрен (център) – 08.20 14.20 18.50
През празнични и почивни дни:
- от гр. Силистра – 07.20 15.20
- от с. Ветрен (център) – 08.20 16.20
➢ Автобусна линия № 23 – Силистра – Българка – считано от 26.03.2022 г., линията
ще се изпълнява:
През делнични дни:
- от гр. Силистра – 06.30 17.30
- от с. Българка – 07.00 18.30
През празнични и почивни дни:
- от гр. Силистра – 09.30 17.30
- от с. Българка – 10.15 18.30
➢ Автобусна линия № 25 – Силистра – Бабук – изпълнява се:
През делнични дни:
- от гр. Силистра – 06.00 13.20 17.50
- от с. Бабук (център) – 07.10 14.45 19.15
- от с. Казимир (център) – 06.45 14.15 18.45
- от с. Ценович (център) – 06.57 14.35 19.05
В събота:
- от гр. Силистра – 07.40 17.50
- от с. Бабук (център) – 08.40 19.15
- от с. Казимир (център) – 08.25 18.45
- от с. Ценович (център) – 08.30 19.05
➢ Автобусна линия № 33 – Силистра – Поп Кралево – не се изпълнява.
От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:
➢ Автобусна линия Силистра – Добротица, с часове на тръгване – 07.00 ч. – 07.55 ч. –
изпълнява се в понеделник, сряда и петък.
➢ Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 11.30 ч. – 12.30 ч. –
изпълнява се в понеделник, сряда и петък.
➢ Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 16.30 ч. – 17.30 ч. –
изпълнява се в понеделник, сряда и петък.
➢ Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 11.00 ч. – 06.00 ч. –
изпълнява се по утвърдено разписание – в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и
петък.
➢ Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 16.00 ч. – 12.30 ч. – не се
изпълнява.
➢ Автобусна линия Силистра – Дулово, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 10.15 ч. –
изпълнява се през делнични дни.
От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:
➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч. –
изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.
➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 18.00 ч. – 14.00 ч. –
изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.
➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 12.30 ч. – 16.30 ч. –
изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.
➢ Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 06.00 ч.; 15.00
ч. – 11.00 ч.; 17.00 ч. – 12.30 ч. (през Добрич) – не се изпълнява.
➢ Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 10.30 ч. – 06.30 ч. –
изпълнява се през делнични дни.
➢ Автобусна линия Русе – Силистра (през Поляна, Попина и Гарван), с часове на
тръгване – 13.30 ч. – 08.00 ч. – изпълнява се от понеделник до събота.
➢ Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 16.15 ч. – 09.30 ч. – не се
изпълнява.
➢ Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 16.00 ч. –
изпълнява се през делнични дни.
➢ Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 06.45 ч. – 14.00 ч. – не
се изпълнява.

Facebook коментари