Събота, 25 Март 2023 г.

От 01. 04. 2011 година стартира първата услуга предлагана по проекта «От врата до врата»

По проект «Независимост........, увереност..........., мобилност.........!» на фондация «Съпричастие» - Силистра
От 01. 04. 2011 година стартира първата услуга предлагана по проекта «От врата до врата» Услугата представлява:
 Транспортна услуга за хора с над 50% намалена работоспособност;
 Посредничество;
 Придружаване.
Услугата ще се предлага след предварителна заявка по телефона посочен по- долу.
Втората услуга предлагана по проекта ще бъде провеждането на обучителен семинар « Как да си намеря работа».
Обучителния семинар включва придобиване на умения у хората с увреждания за писане на автобиография, мотивационно писмо, провеждане на ролеви игри.
По график първата група от 10 души ще започне през месец Май.
Допустими кандидати – хора с над 50% увреждане в работоспособна възраст.
Продължителността на курса ще бъде един месец.
Желаещите да преминат този тип обучение могат да получат допълнителна информация на тел: 086/ 820 713 или GSM: 0897 00 37 50

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България с продължителност 12 месеца на стойност 105955.51 лева от които от ЕСФ: 87686,08 лева, по правилата на ЕФРР 8663,39 лева и национално съфинансиране 9606,04 лева.

Facebook коментари