Петък, 01 Юли 2022 г.

В Главиница наградиха участниците в конкурса за изработка на кукли

НЧ "Христо Ботев" - град Главиница организира конкурс за кукли "Нуклата на баба", посветен на Бабинден, Баба марта и Осми март, съобщава РЕКИЦ-Силистра

На 4.03.2022 година се проведе журиране на получените кукли от Комисия в състав: председател: Иванка Сярова – зам.-кмет "Социални дейности и образование" при община Главиница, и членове: Малина Георгиева - местен художник, и Соня Петкова – Общински съветник, председател на Комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет Главиница.

Журито класира куклите на участниците по направления, както следва:

ПЛЕТЕНИ КУКЛИ:

1 място – Константин Тодоров Денчев, гр. Главиница
2 място – Кръжок " Майсторете ръчички " НЧ " Н.Й. Вапцаров – 1927 " с. Хърлес
3 място – НЧ " Съединение 1885 " с. Климентово.

КУКЛА В НАРОДНА НОСИЯ:

1 място – Любка Никова Захариева, гр. Русе
2 място - Нил Матен - II б клас, СУ " Васил Левски " гр. Главиница
3 място - ДГ " Славянка " група " Славейче ", с. Нова Черна
3 място - Петя Иванова, с. Сушица

НАЙ-МАЛКА КУКЛА – Езги Бирджан Синан, ДГ " Мир " , II група " Гълъбчета ", гр. Дулово;

НАЙ-ГОЛЯМА КУКЛА – Мария Димитрова Вълкова, гр. Главиница;

КУКЛА "БАБА МАРТА" – Ейлюл Сечкин Сабри, I б клас, СУ " Васил Левски", гр. Главиница;

КУКЛА ЗА БЕБЕТА
– Синем Шабан Вели, IV б клас, СУ "Васил Левски" , гр. Главиница;

ОРИГИНАЛНА ИДЕЯ – Величка Денева Пейчева, с. Зафирово;

НАГРАДА НА ЖУРИТО – Група "Сръчни ръце" НЧ " Хр. Ботев – 1940 г.", гр. Главиница;

НАГРАДА НА НЧ " Христо Ботев – 1940 г.", гр. Главиница – Мария Димитрова Вълкова, гр. Главиница;

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА
– Лорета Петкова Станева, с. Зафирово.

Facebook коментари