Вторник, 05 Юли 2022 г.

Силистренски ученици взеха участие в работна виртуална среща по проект "Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно"

На 18 февруари 2022 г. ученици от 12а клас и от 12б клас взеха участие в работна виртуална среща по проект "Клишета и предразсъдъци - да живеем заедно почтително и толерантно". Учениците от ЕГ "Пейо Яворов" и от партньорските училища /от Австрия- "BG/BRG Wieselburg", Италия- "Instituto Superiore E. Mattei" и от Франция – гимназия "Claude Nougaro"/ споделиха своите идеи и проучвания по две от темите в проекта, от една страна за предразсъдъците спрямо хората в неравностойно положение и по-възрастното поколение, от друга, по темата за киберсигурност, кибертормоз и заплахи в социалните мрежи.

Учениците обърнаха внимание на проблема, свързан с агресията, както физическа, така и вербална на обществени места и в интернет пространството, на проблема със защитата на личните данни в социалните мрежи. Те дадоха предложения, чрез създадени от тях брошури и презентации, как да избягват агресията и заплахите в интернет, и по-конкретно в социалните мрежи. Всички ученици общуваха на френски език помежду си и се обединиха около общата цел в проекта - да се осъзнаят вредите от предразсъдъците към различните нации или групи от населението в зависимост от културата, расата, религията или възрастта, да бъдем съпричастни и толерантни към хората в неравностойно положение, да създаваме повече възможности за тяхното приобщаване в обществото.

Вниманието бе насочено и върху критичното изучаване на информацията, предоставена в различните печатни или онлайн медии, социални мрежи и интернет пространството. Осъзнаването на факта, че предразсъдъците често намират началото си в клишета, които водят до погрешни мнения за другите, е ключов момент в преодоляването на проблемите, свързани с неразбирателството, агресивното поведение и дискриминацията спрямо народност, култура, религия, раса, сексуална ориентация, социален статус и възраст на хората.

Facebook коментари