Неделя, 03 Юли 2022 г.

Съдийка изнесе урок по Административно право в силистренска гимназия

Интересен и по-различен час по Административно право проведоха учениците от 11б клас на ПГСУАУ "Атанас Буров" в един от най-празничните дни на месец март.

В Деня на жената - 8-ми март, гост лектор при децата от специалност "Съдебна администрация" беше госпожа Павлина Железова, съдия от Административен съд - Силистра.

Представени и обсъдени бяха казуси от съдебната практика по Закона за защита на детето, Закона за движение по пътищата, действието на нормативните актове, законодателните органи и други. Изяснена беше същността на административното право, видовете административноправни норми, статута на административноправните субекти, действието на административните санкции.

Учениците представиха откъси от "Гражданскоправна поема" на професор Огнян Герджиков, като чрез римувани строфи онагледиха изучаваните понятия - правосубектност, правоспособност, дееспособност и други. Инициативата е част от поредица дейности с цел популяризиране на работата на Административните съдилища в България и отбелязване на 15 години от тяхното създаване на 01.03.2007 година.

Facebook коментари