Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Силистренска фирма заплашена да бъде натирена от Българска фондова борса

Съветът на директорите на "Българска фондова борса" дава срок до 22 март на девет дружества да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрираната за търговия емисия от акции и облигации, определена в Тарифата за таксите на борсовия оператор за тази година.

Едно от тях е бившата гордост на българската електроника "Оргтехника" АД-Силистра /с борсов код ORGT/ - производител на електронни касови апарати и системи, фискални принтери, таксиметри, везни, периферни устройства.

В случай на незаплащане на дължимите такси в срок до 22 март, на основание Правилата за търговия от Правилника за дейността на БФБ, временно се спира търговията с емисиите финансови инструменти на тези дружества. Това ще стане от 24 март до отпадане на основанието.

Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите такси. Борсата публикува на интернет страницата си решенията за спиране и за възстановяване на търговията.

Facebook коментари