Неделя, 03 Юли 2022 г.

Нови кметски избори в дуловското село Секулово

Общинска избирателна комисия – Дулово, с писма вх. № МИ-15-74/01.03.2022 г. и МИ-15-74/1/08.03.2022 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 240-МИ от 03.09.2021 г. на основание чл. 42, ал. 3 ЗМСМА e обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, Невзад Хакъ Ибрям.

Към писмото са приложени: решение № 240-МИ от 03.09.2021 г. на ОИК – Дулово; протокол № 56 от 03.09.2021 г. от заседание на ОИК – Дулово. Решението е публикувано на сайта на ОИК – Дулово, на 03.09.2021 г. в 12.29 ч. и е влязло в сила. Приложено е и писмо рег. инд. П-2461/04.03.2022 г. от кмета на община Дулово, в което е посочено, че към дата 01.03.2022 г. населението по постоянен адрес на с. Секулово е 1052 души. Частични избори за кмет на кметство се насрочват само в населените места, които към датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговарят на изискванията на чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, поради което в кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

От КВОРУМ припомняме, че правомощията на бившия вече кмет Невзад Ибрям са прекратени защото не е предприел в изискуемия от закона едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност. Ибрям е вписан като член на УС на Потребителна кооперация "Златна Добруджа" и не е заличен в едномесечния законов срок.

Facebook коментари