Събота, 25 Юни 2022 г.

В хотел "Данубе" в Силистра се проведе кръг на Националното състезание "Най-добър млад хотелиер"

На 23.02.2022г. от 09:00ч. в хотел "Данубе" се проведе училищен кръг на Националното състезание "Най-добър млад хотелиер". В него взеха участие ученици от XI и XII класове от специалност "Организация на туризма и свободното време". Те показаха знания, умения и професионална подготовка от учебните предмети "Организация и функциониране на хотела", "Специализиран софтуер" и "Транспорт и туристическа агентска дейност".

Състезанието се проведе по регламент в два етапа. В първият етап участниците извършиха процесите по настаняване на госта в хотела. Презентираха продукта, който гостът си е закупил и включените услуги в него. Предложиха допълнителни услуги. Демонстрираха умения по осъществяване на операциите по изпращане на гости/ напускане на хотела (Check Out). Събираха необходимата на рецепциониста обратна информация за престоя.

Осъществяваха връзка между звената "рецепция" и "хаускипинг" (housekeeping) департамента. Проверяваха и начисляваха консумация от мини бара. Констатираха състоянието на стаята, след напускане на своите гости. Осъществяваха плащания (с карта или в брой), като информираха любезно госта какво е включено в сметката му, както и всички допълнителни услуги, които е употребявал по време на престоя си. За финал любезно отправяха покана към своите гости да посетят отново хотела. Втората част на състезанието се състоя в разрешаване на казус, който може да възникне в хотела в реална ситуация. Комисията по оценяване представянето на учениците в състезанието беше в състав от учители по професионална подготовка г-жа Сиана Спасова и г-жа Веселка Атанасова, г-жа Илка Лазарова – учител по чуждоезиково обучение – г-жа Зорница Русева, представител на хотел "Данубе".

Учениците Ронелия Лазарова и Радостина Николова от XII в клас и Дарина Христова от XIв клас се представиха отлично и бяха отличени с призови места и награди. Християна Атанасова от XI в клас и Николета Николова от XII в клас бяха най-добрите и очаквани гости, които участниците в състезанието професионално настаниха в хотела. Националното състезание "Най-добър млад хотелиер", което ще се проведе в периода 13-15 април 2022г. в к.к. "Златни пясъци" ни очаква! Организаторите на състезанието и учителската колегия на ПГСУАУ "Атанас Буров" изказват специална благодарност и признателност на ръководството на хотел "Данубе" за подкрепата, за любезното съдействие в съвместните начинания и за възможностите за професионална реализация, които предоставят на нашите възпитаници! Участниците на състезанието бяха запознати предварително с регламента и критериите за оценяване на комисията. На "Рецепция" беше проведен инструктаж за безопасност. Раздадоха се отличителните знаци (баджове) за всеки участник. Предварително беше обособено работното място и беше снабдено с необходимите материали за качествено изпълнение на представянето на участниците.

След отчитането на резултатите участниците бяха отличени с грамоти и получиха награда – книга. Ученикът с най-много получени точки е Радостина Николова, която се класира за участие в Националното състезание "Най-добър млад хотелиер", което ще се проведе на 13-15 април в к.к. "Златни пясъци".

Facebook коментари