Четвъртък, 08 Декември 2022 г.

757 дка нови гори залесени през 2021 г. в област Силистра от държавното предприятие

757 дка са новите гори залесени от "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, залесени през 2021 г. в област Силистра, сочат отчетите на предприятието.

Общо 3277 дка са новите гори в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, залесени през 2021 г., сочат отчетите на предприятието. По-голямата част от тях - 3210 дка са залесени с широколистни видове цер, зимен дъб, летен дъб, космат дъб, явор, бяла акация и тополи, а останалите 67 дка са залесени с иглолистен - черен бор. През пролетния сезон на 2021 г., в обхвата на областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград горските от СЦДП са създали 518 дка нови гори. Традиционно по-силен е бил есенния залесителен сезон, когато са извършени повечето от планираните за годината залесителни мероприятия. През есента на миналата година са създадени още 2 759 дка нови гори, голяма част от които са залесени с фиданки от евроамерикански тополи.

Така общото количество на новозалесените през 2021 г. площи в обхвата на СЦДП надминава количеството отчетено през 2020 г. През 2021 г. нови 40 дка гори са залесени в обхвата на ДГС Плачковци. По 50 дка са залесили стопанствата в Буйновци, Габрово, Елена и "Воден – Ири Хисар". 80 дка от извършеното през миналата година залесяване се намират на територията на ДГС "Болярка" – В. Търново, а други 80 дка в територията на ДЛС "Росица" – Севлиево. 108 дка нови гори са създадени в обхвата на ДГС Горна Оряховица. Залесени са и площи, попадащи в обхвата на ДГС Разград - 137 дка, както и 187 дка в ДГС "Сеслав" гр. Кубрат. Успешни акции по залесяване са извършили и ДЛС "Каракуз" – 189 дка, ДГС Тутракан - 246 дка и ДГС Силистра с 322 дка. Сред мащабните залесителни кампании попадат създадените от ДГС Бяла 454 дка и 461 дка нови гори в обхвата на ДГС Свищов. Залесителни дейности са проведени и от ДЛС "Дунав" гр. Русе върху площ от 773 дка. Около 63% или 2 063 дка от създадените през 2021 г. нови гори са залесени с тополови култури. За залесяването горските от СЦДП ежегодно използват основно фиданки собствено производство, произведени в държавните горски разсадници към ДГС Горна Оряховица, ДГС Свищов, ДЛС "Дунав" гр. Русе и ДГС Разград.

През 2021 г. в тях са произведени 310 хил. бр. тополови резници, 159 хил. бр. семенни широколистни фиданки, 75 хил. бр. иглолистни фиданки в контейнери и 192 хил. бр. тополови фиданки.

Facebook коментари