Събота, 25 Март 2023 г.

Специализиран транспорт за хората с увреждания ще се предлага като социална услуга в Силистра

Хората с увреждания в България са обект на нагласи и практики, наследени от миналото, когато повечето от тях са били изолирани, защитавани и обгрижвани от семействата си или от държавата. По-голямата част от хората с увреждания и днес продължават да бъдат изолирани и неспособни да излязат извън домовете си както поради недостъпната околна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за интеграция. Не се предприемат достатъчно ефективни мерки за компенсиране на дефицита и затрудненията на хората с увреждания за постигане на независимост и пълноценно участие в обществения живот. Архитектурните, транспортните и комуникационните бариери като правило пораждат и психологически бариери, изразяващи се преди всичко в самоограничения. Мисълта за наличието на някакво препятствие кара хората с увреждания да се чувстват безпомощни и несигурни. Това е сериозна предпоставка за допълнителни травми, злополуки или отказ от действие. Към преодоляване на тези проблеми е насочен стартиращия през месец април в Силистра проект «Независимост, увереност, мобилност!» на фондация «Съпричастие» - клон Силистра, който ще осигурява на хората с увреждания необходимата им транспортна услуга, посредничество или придружаване в рамките на областния град."Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от чрез Европейски социален фонд и Република България" вмъкни го някъде! и контактите:
тел: 086/ 820 713
Адрес: бул. Македония 61/ стоматологична поликлиника/ партерен етаж/

Facebook коментари