Четвъртък, 01 Декември 2022 г.

Разкопават 11 улици за седмица в Айдемир и Калипетрово

Във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на "ВиК" ООД Силистра", в периода 18.02.2022 г. – 25.02.2022 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на селата Калипетрово и Айдемир както следва:

1. село Айдемир:

- ул. "Лозарска"
- ул. "Катюша"
- ул. "Бесарабия"
- ул. "Овчарска"
- ул. "София"

2. село Калипетрово:

- ул. "Преображение"
- ул. "Зелен синор"
- ул. "Пролетна"
- ул. "Люлин"
- ул. "Железарска"
- ул. "Рашко Блъсков"

Facebook коментари