Четвъртък, 30 Юни 2022 г.

Община Главиница преобразява затворени детски градини в социални и здравни центрове

Община Главиница получи одобрение от УС на Проект "Красива България", за финансиране на подаденото в началото на настоящата година проектно предложение.

Проектът включва: "Преустройство на съществуваща двуетажна сграда /ЦДГ/ в село Дичево, за обособяване на Център за настаняване от семеен тип за деца".

Общата стойност на проекта е 323 475 лв с ДДС и реализирането му ще приключи, през 2022 година. Предвидено е и съфинансиране от бюджета на Община Главиница.

До подаване на проектното предложение се стигна, след като, през 2021 година беше закрита детската градина в селото. Наред с детската градина в село Дичево, поради недостатъчен брой деца, се закриха и групите на детската градина и в Листец, Звенимир, Ножарево и Черногор.

Предприети са действия за преобразуване и на останалите бивши образователни обекти. Предстои най-късно до месец март в бившата сграда на детската градина в село Листец, да се открие "Център за социална рехабилитация и интеграция" /ЦСРИ/ на общинска бюджетна издръжка. На следващ етап, дейността на ЦСРИ - Листец, ще се разшири, като се открие обслужване и в предвидения филиал, който ще се помещава в бившата сграда на детската градина в село Звенимир.

Сграда на бившата детска градина в село Черногор ще се преобразува в здравна служба и на следващ етап ще се търси вариант, за стопанисване на бившата сграда на детската градина в село Ножарево.

Facebook коментари