Вторник, 05 Юли 2022 г.

Покана за участие в международен младежки обмен "Learning to be a citizen!"

Искате ли да сте част от международна група младежи и заедно с тях да разберете как можете да участвате в живота на общностите в Европейския съюз? Искате ли да създадете партньорства и приятелства с млади хора от Румъния, България, Гърция, Италия, Северна Македония и Испания? Да се научите как ефективно да използвате социалните медии за граждански кампании?

Ако да, включете се в обучението "Да се научим как да бъдем граждани" , което ще се проведе от 15 до 24 март 2022 в живописното градче Бущени, област Прахова, Румъния. Достатъчно е да заявите своето желание на ел. адрес office@paralel-silistra.net и да посочите на какво ниво владеете английски език. Ще получите допълнително и информационен пакет! Очакваме ви!

Младежкият обмен е финансиран от програма Еразъм+ по проект " Да се научим как да бъдем граждани", който се координира от Egal Acces, Румъния в партньорство със СНЦ "Паралел-Силистра" - България, Institute of YouthPower-Хърватска, Green Spirit - Гърция, Association JOINT - Италия, SFERA Macedonia - Северна Македония, Asociación Juvenil Almenaras – Испания. Допустимите разходи се поемат от организаторите.

За повече информация adrian.calugaru@gmail.com

Facebook коментари