Събота, 25 Юни 2022 г.

Община Силистра спешно възлага две автобусни линии

Община Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че съгласно Решение № 1-784-4 / 09.02.2022 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, считано от 01.03.2022 г. има право да възлага превози по следните автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми:

№ 25 - Силистра - Бабук - по утвърдено разписание - за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2022 г.;

Варна - Силистра, с часове на тръгване - 12.30 ч. - 16.30 ч. - за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2022 г.

Образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по гореописаните автобусни линии - ТУК.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 21.02.2022 г.

Facebook коментари