Петък, 01 Декември 2023 г.

Нови плаформи за пеликаните са изградени в резервата "Сребърна"

По проект на РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.", са изработени 3 нови платформи във водните площи на поддържан резерват "Сребърна". Една от тях е комбинирана – между платформа и понтон, а другите две са само понтонни. Изработката на новите платформи е част от поддържащите дейности в колонията на къдроглавия пеликан.

По проекта са заложени общо 5 платформи за гнездене на пеликаните. През следващата година се предвижда поставянето на още два понтона, върху всеки от които ще бъде монтирана по една дървена платформа тип шейна.
Предвижда се на определено ново място в тръстиковия масив да бъде извършено окосяване на тръстика и осигуряване на площи за гнездене. Мястото ще бъде определено след наблюдение на гнездовите навици на птиците.

Използването на понтонни и комбинирани платформи дава възможност за монтаж и демонтаж при необходимост, както и за преместването им, като осигурява надеждна защита на птиците от набези на дребни хищници.
Фирмата изпълнител на дейностите се ангажира с гаранционна поддръжка на платформите.

Facebook коментари