Петък, 19 Април 2024 г.

ОИЦ - Силистра ще помага за кандидатстване по европрограми още 2 години

Областният информационен център - Силистра продължава дейността си и през следващите 2 години, след като бе подписан новият договор между Община Силистра и УО на ОП "Добро управление".

Това обяви на пресконференция "Ефективно функциониране на Областен информационен център – Силистра 2022-2023" управителя на центъра Ана Караджова.

Както и досега, центърът ще продължи да популяризира политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). "Фокусът отново ще е насочен към различните бенефициенти, а целта е те да бъдат добре информирани за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за отворените процедури и условията на които те и проектите им трябва да отговорят" – поясни Караджова.

Кандидатите и бенефициентите ще могат да разчитат на помощта на ОИЦ и при работа с платформата ИСУН 2020, чрез която се подават и отчитат проектните предложения.

Центърът ще подготвя и разпространява рекламно-информационни материали, ще подбира и популяризира добри практики.

Facebook коментари