Неделя, 03 Юли 2022 г.

Силистренско НПО организира международен конкурс за есе "Жените - лидери в образованието"

Русенски университет "Ангел Кънчев" Филиал Силистра и екипът на проект "ВИРАГО", 614791-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EU-YTH-TOG , финансиран от програма ЕРАЗЪМ+ обявяват Международен конкурс за есе на тема "Жените – лидери в образованието".

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

- Ученици на възраст от 16 до 19 години
- Бъдещи студенти в РУ "Ангел Кънчев", филиал Силистра

Условия за участие:

Всеки автор може да участва в конкурса с една оригинална разработка, отговаряща на следните изисквания : до 300 думи, шрифт Times New Roman 12, единична разрядка, език – английски или румънски, .doc формат. Под заглавието задължително се изписват: пълното име на участника, възраст, училище (ако е приложимо), имейл адрес и телефон.

Текстовете се приемат до 22 април 2022 г. включително на адрес: 7500 Силистра, ул. "Албена" 1. /за литературния конкурс/ или на e-mail: sangelova@uni-ruse.bg. телефон за връзка: 0885 727 978 доц. д-р Диана Железова, гл. ас. д-р Диана Бебенова, гл. ас. д-р Силвия Ангелова

Резултатите ще бъдат обявени на сайта и във фейсбук страницата на Филиала. Наградите ще бъдат връчени на 28 април 2022 г. - Ден на отворените врати във Филиал-Силистра.

Наградените есета ще бъдат публикувани на платформата на проект "Вираго" https://viragoproject.eu, а техните автори ще могат да се включат в международен младежки обмен по проекта.

*Думата ВИРАГО е от гръцки произход и означава жена със силен дух, лидер.

Facebook коментари