Понеделник, 15 Юли 2024 г.

Община Силистра ще подпомага с 250 лева родителите на всяко новородено или осиновено дете през 2022 година

На първото си заседание през 2022 година Общински съвет-Силистра прие Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаване на раждаемостта на територията на община Силистра.

С решение № 674 бе прието предложението от ПК по "Образование и култура" еднократната финансова помощ да е в размер на 250 лв.

Съвета избра Комисия по чл. 13, Раздел IV от "Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на Община Силистра", в състав както следва:

1. д-р Мария Димитрова - общински съветник;
2. Светлана Великова - общински съветник;
3. Пламена Михайлова – общинска администрация;
4. Мария Недялкова - общинска администрация;
5. Добринка Кирчева - общински съветник.

За реда по който можете да кандидаствате за финансовата помощ - ТУК.

Facebook коментари