Неделя, 03 Юли 2022 г.

Силистренцди вече могат да плащат данъци и такси за 2022 г.

Силистренцди вече могат да плащат данъци и такси за 2022 г., съобщиха от отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра.

Гражданите и юридическите лица вече могат да заплащат данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2022 година.

Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2022 г., за втора вноска до 31.10.2022 г.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

Заплащането може да се извърши в:

• касите на отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра;
• в кметствата;
• по банков път;
• по интернет;
• чрез "Изипей".

Работното време с граждани на отдел "Местни данъци и такси" е:

от 08:00 до 12:00 часа, от 12:30 до 16:00 часа и от 16:30 до 17:00 часа

Facebook коментари