Неделя, 03 Юли 2022 г.

Въвежда се режим на тока в община Дулово

От 1 февруари, от 22.30ч до 04.30ч, в град Дулово и 26-те села в общината поетапно се въвежда режим на уличното осветление-съобщи кметът на общината д-р Юксел Ахмед.

Мярката се предприема заради високите сметки за ток. Независимо от решението на правителството за финансови компенсации, те няма да бъдат достатъчни за покриване на сметките. Засега няма и стъпки в тази посока.

Като пример –платената сума за ноември 2020г е 36 640лв, а за ноември 2021г сумата е 110 х лв; за декември 2020 г-39 700лв, за същия месец, но през 2021 г-115 х лв. Отделно-сметката за ток за МБАЛ за м. декември е 60 х лв. Оскъпяването е три пъти повече. Това налага да предприемем тези конкретни мерки за режим на уличното осветление в града и населените места. С графика на режима, който ще бъде подготвен от техническите специалисти, ще бъдат запознати кметовете и кметските наместници и всички жители на общината.
Наистина, това се налага поради независещи от нас причини, но искам да се извиня на всички жители на общината за неудобствата, произтичащи от тези мерки - допълва д-р Ахмед.

ГРАФИК
за въвеждане на режим на уличното осветление
От 01.02.2022г- селата: Орешене, Паисиево, Боил, Долец, Окорш, Вокил, Овен, Черник.
От 02.02.2022г- Поройно, Чернолик, Златоклас, Правда, Яребица, Руйно.
От 03.02.2022г – Водно, Черковна, Межден, Козяк, Върбино, Таслаково, Колобър.
От 04.02.2022г – Раздел, Грънчарово, Секулово, Скала, Прохлада.
ОТ 05.02.2022г. – град ДУЛОВО

Уточнение: От 18.00 до 22.30ч - ще има осветление
От 22.30 до 04.30ч- няма да има осветление
От 04.30 до 06.30ч – ще има осветление

Facebook коментари