Събота, 15 Юни 2024 г.

33% корпоративни декларации повече за два месеца в НАП – Силистра

С 33% се е увеличил броят на подадените през първите два месеца на годината декларации за данъците на фирмите върху получените през 2010 г. доходи, информираха от приходната агенция. От началото на годината до края на февруари в офиса на НАП – Силистра бяха приети 399 броя декларации за печалбата и доходите на данъчно задължените лица, които през 2010 г. са се облагали с корпоративен данък, ведно с придружаващите ги годишни финансови отчети и приложенията към тях. За същия период на миналата година това са направили 297 фирми – с 1/3 по-малко.
От всичките 399 документа по пощата са подадени едва 7 броя, 212 фирми са декларирали на място в салона на офиса. С почти 50% се е увеличила активността на фирмите по отношение на електронната им комуникация с НАП – 177 от корпоративните декларации са получени чрез интернет-страницата на агенцията, срещу 119 бр. за миналата година.
269 хиляди лева са внесени за корпоративни данъци по годишни декларации за отчетната 2010 г., внесени към края на февруари по банковите сметки на НАП-Силистра.
Припомняме, че 31 март е последният ден, до който, по Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, фирмите са задължени да подадат годишна данъчна декларация и да внесат дължимия корпоративен данък за 2010 г. Всички фирми, които са изпратили формуляра по Интернет, подписан с електронен подпис, и са платили до 31 март, ползват отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.

Facebook коментари