Понеделник, 30 Януари 2023 г.

Реконструкцията на ВиК мрежата в Силистра разкри легионерския лагер основал града

През декември 2021 г. екипът от археолози доц. д-р Олег Александров, д-р Ева Димитрова и Мириян Пантелеев откри част от западната кула на северната порта (porta praetoria) и каналът, минавал под портата, на легионния лагер Дуросторум (Durostorum) по време на спасително археологическо проучване във връзка с реконструкцията на ВиК мрежи в гр. Силистра, разбра КВОРУМ от публикация в социалната мрежа. Тя е изградена от средно големи обработени каменни блокове, споени и обилно залети с бял хоросан. Ориентирана е в посока С – Ю с 4-5° отклонение в посока СЗ – ЮИ. Разкрита е на дължина 2,20 м и на ширина 1,00 м. Запазена е на височина 1,11 м. Начинът на градеж на портата е идентичен с този на югозападния ъгъл на крепостната стена на Дуросторум, открит от Пети Доневски.

Северната порта на Дуросторум е построена в началото на II в., когато след победата на император Траян (98-117 г.) над даките на това място е дислоциран Единадесети Клавдиев легион (Legio XI Claudia), а разрушаването ѝ се датира в края на III в. с монета на император Проб (276-282 г.), какъвто е и случаят с легионния лагер Нове (Novae) и неговата източна порта. Демонтажните дейности и в двата лагера са свързани с разширяването на укрепената им площ съответно в северна посока в Дуросторум и в източна в Нове. По своето устройство и размери разкритата част от северната порта на Дуросторум се доближава най-много до фаза I на южната порта в легионния лагер Нове, а разположението на канала е сходно с това на този при северната порта на Нове – и той е изграден по-близо до западната кула на портата.

Откриването на северната порта, както и вече известният югозападен ъгъл на Дуросторум, дават възможност да бъде изяснена планировката на легионния лагер. Тъй като северната порта се разполага в средата на късата страна на лагера, е възможно възстановяването на трасето на северната куртина, а имайки предвид разположението на югозападния ъгъл, ще бъде възможно реконструирането на трасето и на останалите стени – западната, източната и южната и то с голяма прецизност. Нещо повече: предвид факта, че легионните лагери се изграждат с идентична планировка, е възможно трасирането на основните улици – via praetoria, via principalis, via decumana и обиколната via sagularis, както и разположението на главната сграда в крепостта – легионната principia.

Facebook коментари