Петък, 20 Май 2022 г.

Община Тутракан получи лъвски пай от глобите на екоинспекцията в Русе

От отчета за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец декември 2021 г. разбираме, че от директора му са издадени 16 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 101 450 лв.

От получените суми през месец ноември 2021 г., през месец декември са преведени 31 963,43 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Най-голяма сума през месец декември е преведена на община Тутракан в размер на 18 728, 10 лв. или близо 60% от всички глоби.

Facebook коментари