Петък, 20 Май 2022 г.

Областният управител разреши на кмета на община Силистра да сключи договор за обществен превоз без конкурс

Община Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че съгласно Решение № 1-37-1 / 10.01.2022 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, считано от 27.01.2022 г., има право да възлага превози по автобусна линия Русе - Силистра, с часове на тръгване - 16.15 ч. - 09.30 ч., от републиканската транспортна схема, за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2022 г.

Образец на заявлението до кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници по гореописаната автобусна линия - ТУК.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 21.01.2022 г.

Facebook коментари