Петък, 20 Май 2022 г.

Изготвят нов генерален план на пристанищата в Силистра и Тутракан

ДП "Пристанищна инфраструктура" обяви обществена поръчка за изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт Русе.

Генералният план на пристанище за обществен транспорт се изработва и одобрява като план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория.

Планираният за изготвяне генерален план ще обхване всички 10 терминала в пристанищния комплекс на Русе. В това число са пристанищен терминал Тутракан, Фериботен терминал Силистра и пристанищен терминал Силистра.

Facebook коментари