Неделя, 23 Януари 2022 г.

Близо по 4 проверки на ден са извършвали през миналата година от Инспекцията по труда в Силистра

През миналата година дирекцията "Инспекция по труда" в Силистра е извършила 863 проверки за спазване на трудовото законодателство и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съобщиха от инспекцията за БТА. Като се знае, че през миналата година работните дни бяха 249, това прави средно по 3,47 проверки на ден.

Установени са 4359 нарушения, от които 2 187 /50,2 на сто/ са на разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Останалите нарушения са основно за възникването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, се посочва в съобщението.

За установените нарушения срещу работодатели са приложени 4 241 принудителни административни мерки. Направени са задължителни за изпълнение предписания и са съставени актове за спиране на машини и съоръжения. Съставени са 174 акта за установяване на административни нарушения, от които 48 акта /27,6 на сто/ са за работа без сключен трудов договор. Издадени са 170 наказателни постановления.

От началото на миналата година в дирекция "Инспекция по труда" в Силистра са регистрирани 15 877 еднодневни трудови договори.

През април 2021 година е представен иновативен начин на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол. Това позволява на работодателите сами да оценяват доколко прилагат трудовото законодателство и да отстраняват несъответствията, смятат специалистите. През 2022 година се предвижда този метод да бъде използван в кампания за контрол на работодатели, които са въвели работа от разстояние.

Прилагането на противоепидемични мерки в предприятията ще е акцент в контролната дейност и през тази година.

Инспекцията по труда ще засили и работата си за борба с недекларирания труд. Планирана е специална кампания за контрол на работодатели, при които през миналата година е установено повече от веднъж да се работи без трудови договори.

Ще бъде проведена инспекционна кампания в дейности със сезонна заетост.

Запазват се и специалните мерки, гарантиращи масирани проверки целогодишно за законосъобразното наемане на работна ръка във всички икономически дейности. Засилва се контролът в строителството и селското стопанство.

Facebook коментари