Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Глобиха силистренка за незаконна продажба на папагал

От отчета за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец декември 2021 г. разбираме, че от директора му са издадени 16 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 101 450 лв.

Едно от тях е издадено на силистренката М.С. Стоянова, с номер № 75/21.12.2021 г., за нарушение на чл. 100 от Закона за биоразнообразието, в резултат на което й е наложена санкция в размер на 50 лева, защото е извършила е продажба без необходимия сертификат на Сив папагал Жако.

От КВОРУМ припомняме. че нелегалният внос и продажба на този вид папагали без CITES сертификати e незаконна.

Facebook коментари