Събота, 13 Август 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 17 януари 2022 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 чистач/хигиенист, средно образование
1 портиер, средно образование
1 военнослужещ войник, средно образование
2 шофьори на автобус, средно образование, кат. В, С, D
1 военнослужещ, офицер, висше образование/ Финанси/
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование/ Машиностроене, металообработване и металургия/
2 фелдшери, полувисше образование
10 лекари, висше образование / Медицина/
1 обслужващ бензиностанция/ газстанция, средно образование
1 производител, ръчно на хляб, основно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 началник-склад, средно образование
3 фелдшери, полувисше образование

**Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси ":

1 технически изпълнител, средно образование, желание за работа
1 пекар, няма изисквания за образование
1 салонен управител, средно образование, проф. опит 1г.
1 обслужващ, магазин, средно образование
5 продавач-консултанти , средно образование
1 работник, строителство, без изискване за образование
1 оператор, пътно-строителни машини, без изискване за образование
1 технически сътрудник, средно образование, работа с компютър
1 барман, средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

3 машинни оператори дървообработване, основно/ средно образование
1 пазач- невъоръжена охрана, основно образование
1 водач- лекотоварен автомобил, кат. B
1 фелдшер –ЦСМП, висше образование
5 лекари – ЦСМП, висше обр. магистър -Медицина

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа
1 оценител, облекла, средно образование
2 продавач – консултанти, средно образование
2 обслужващи бензиностанция/газстанция
2 работници, обработка на дърво

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 фелдшер/лекарски асистент, висше обр. / Бакалавър, специалност "Медицина"/
6 лекари, висше образование/ Магистър, специалност "Медицина"/

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено,
че договорът е безсрочен.

Facebook коментари