Вторник, 21 Март 2023 г.

Мая Димитрова: Общо 6189 семействата са подпомогнати с целева помощ за отопление в област Силистра

Общо 6189 са семействата, които са подпомогнати с целева помощ и с еднократна финансова подкрепа за отопление през тази зима в област Силистра. От тях 5 556 са получили целева помощ за отопление за петте месеца на отоплителния сезон в размер на 523.55 лв., а одобрените за получаване на еднократна финансова подкрепа от 300 лв. са 633. Това каза за Общинско радио-Силистра Мая Димитрова, директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Силистра. "И през тази година най-много са отпуснатите целеви помощи за отопление с твърдо гориво (дърва и въглища) - 5079. На 473 лица и семейства помощта е отпусната за отопление с електроенергия, на 4 за природен газ. Най-голям брой са получилите целева помощ за отопление в общините Силистра и Дулово", допълни Димитрова.

Общо 5556 са подпомогнатите лица и семейства с целева помощ за отопление за сезон 2021/2022г. по общини ситуацията е следната: Община Алфатар -228, Главиница – 927, Дулово – 1397, Кайнарджа – 342, Силистра – 1505, Ситово – 277 и Община Тутракан – 880.
Еднократната финансова подкрепа за отопление в размер на 300 лв. беше въведена в края на 2021 г. Тя беше предназначена за всички, на които е отказано отпускането на целева помощ за отопление поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна регистрация в дирекция "Бюро по труда", която да е активна и към 1 ноември, подчерта директорът на регионалната дирекция в Силистра. От нея можеха да се възползват и хората, които отговарят на критериите за получаване на целева помощ за отопление, но не са кандидатствали за нея в определения за това срок – до 31 октомври 2021 г.

Общо за областта 633 са подпомогнатите лица и семейства с еднократна финансова подкрепа за отопление за сезон 2021/2022 г. По дирекции за област Силистра картината е следната: ДСП-Дулово – 146, 265 са в ДСП-Силистра и в ДСП-Тутракан са 222. Правото се осигурява от дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на правоимащите лица, въз основа на подадено заявление-декларация, каза още Димитрова.

Подадените в област Силистра заявления-декларации за отпускане на винетен стикер за 2022 г. до 13.01.2022 г. са общо 1231 бр. Издадените до момента електронни винетки са общо 1148, в процес на обработка са 82 броя и е постановен един отказ, поради това че не отговаря на нормативно разпоредените изисквания. През 2021 г. подадените заявления-декларации са 207 броя, като от тях издадените са 6168, а отказаните са 39 броя.

Поради усложнената епидемична обстановка в страната е препоръчително хората нуждаещи се от подпомагане да не посещават лично приемните на дирекциите "Социално подпомагане", а да изпращат заявленията чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

Facebook коментари