Четвъртък, 30 Май 2024 г.

Най-бедни са хората без работа в Силистра

Всеки четвърти безработен взима до минималното обезщетение за безработица, което е 12 лева на ден, показват данните на Националния осигурителен институт за регистрираните безработни лица с право на обезщетение през септември 2021 г.

Най-често това са работници, напуснали работа по чл. 54б, ал. 3 от КСО, чиито правоотношения са прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение.

Те получават минималният размер на обезщетението за период от 4 месеца. Минималният размер за срок от 4 месеца получават и тези, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходното им отиване на борсата.

В същото време от 65 лева до максималното дневно обезщетение – 74,29 лева получават едва 9,5 на сто от безработните. Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година.

Близо 40 на сто от безработните взимат между 15 и 25 лева на ден, а 11,5 на сто от тях . между 25 и 35 лева на ден. най-високи обезщетения взимат безработните в София - средно по 700 лева на месец, Търговище – 669 лева и Благоевград – 626 лева. Най-бедни са хората без работа в Силистра, където средното обезщетение е едва 430 лева, Видин – 449 лева и Враца – 453 лева.

Правителството предвижда за следващата година размерът на обезщетението за безработица да не се променя.

Facebook коментари