Сряда, 10 Август 2022 г.

Силистренската болница търси да назначи електротехник

"МБАЛ-Силистра" АД съобщиха, че търсят да назначат електротехник.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

Образование – средно специално; правоспособност - електротехник;
Познания за длъжността
Предишен опит - не се изисква, но е с предимство
Умения за работа в екип
Отговорност за навременното и точно изпълнение на поставените задачи
Основни задължения

Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации в лечебното заведение;
Извършва всички видове ремонтни работи по електрическата инсталация;
Дава указания на длъжностните лица за правилното ползване на електрическите уреди;
Отчита вложените по поддържането и ремонта резервни части и материали;
Контролира работата и изправността на противопожарните съоръжения и табла;
Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;
Свързва електрически системи със захранване;
Свързва надземни и подземни електрически кабели;
Грижи се за правоспособността на електроснабдителните съоръжения;
Отстранява аварии, след подаден сигнал от медицинския персонал по отделения.
Необходимите документи за кандидатстване:

Автобиография, копие на документ за завършено образование, копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати и др./

Място за подаване на документите:

Документи се подават всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в "МБАЛ-Силистра" АД, ул. "Петър Мутафчиев" №80, административна сграда, ет.2, отдел "Личен състав" или на e-mail: mbalss@abv.bg.

Лечебното заведение предлага постоянен трудов договор, добро възнаграждение и добри условия на труд.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Facebook коментари