Сряда, 29 Май 2024 г.

Силистренска област се стопила с 28 000 души

Трагична демографска тенденция в област Силистра отчитат от Националния статистически институт

По предварителни данни населението в Силистренско към 7-и септември миналата година е 91 546 души, което е с 27 928 по-малко отколкото през 2011-а. Тогава в областта са живели 119 474 души. Това означава, че отрицателният прираст е 23,4% при средно за страната около 11.5%.

Данните станаха ясни от пресконференция на Националният статистически институт (НСИ), който представи на първи предварителни резултати от Преброяване 2021 на населението на страната.

По-подробен анализ показва, че областта се нарежда на трето място в страната по спад на населението. Преди нея са единствено Добрич и Видин с -26.30% и Монтана с -24.20%.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 година със 189 хил. души или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив 8.3%, Варна и София, съответно по 10.0%.

В крайна сметка се оказва, че в Силистра живеят 1.4% от населението на страната, а най-много в София – 22.7%.

Що се касае до разпределението на населението по пол и възраст, на национално ниво категорично броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст намалява. Жените са 3 397 357 или 52.1%, а мъжете – 3 122 957 или 47.9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 година и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна. Очакванията от преброяването са общото население на страната да е 6 520 314 души.

Facebook коментари