Понеделник, 17 Юни 2024 г.

Драстично увеличение на децата които продължават след 8-ми клас в община Кайнарджа

Информация областна управа-Силистра

Това заяви Дафинка Станева – зам.кмет община Кайнарджа, на проведения на 28.05.2010г. Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
Г-жа Станева отчете като положителен ефектът от програмата "От социални помощи – към заетост", тъй като според нея, се създават трудови навици у трайно безработните. Но според нея, от първостепенно значение е акцентът да бъде поставен върху децата – да се насочат усилията към създаването на навици за учене у тях.. Тогава естествено ще се постигне и интегрирането им. Като положителен пример в това отношение, бе село Голеш, в което се увеличава броят на децата, които продължават след 8-ми клас средното си образование – от 1 или 2 деца от едно село, сега вече в с.Голеш са 15, толкова са и в село Зарник

Facebook коментари