Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Регистрираната безработица в Силистренско остава рекордно ниска

Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в областта остава на рекордно ниско ниво от 8,5%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 1,8 процентни пункта.

Сравнението с края на ноември 2019 г. сочи също значително понижение-с 2,4 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната през ноември 2021г. е 4,8%.

Регистрираните безработни през месеца в бюрата по труда от област Силистра (Силистра, Дулово и Тутракан) са 3886, което е с 108 лица повече отколкото през м.октомври. На годишна база се наблюдава намаление със 790 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 30,3% /473/, следвана от Главиница – 22,4% /748/, Алфатар – 19,5% /193/, Ситово – 18,9% /285/, Дулово – 9,0% /872/, Тутракан – 6,3% /328/ и Силистра –4,3% /987/.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 553 безработни лица. Освен тях, други 3 от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в териториалните поделения.

През м.ноември броят на започналите работа регистрирани безработни е 344, като от тях най-много са наети в сектора на търговията-19,5%, следвани от преработващата промишленост – 12,2 %, строителството-9,6%, държавното управление–6,7%, хуманното здравеопазване и социалната работа и селското стопанство – по 5,8% и др.

В реалната икономика са устроени 63,1% от започналите работа през месеца.

Facebook коментари