Сряда, 10 Август 2022 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 декември 2021 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 завеждащ, административна служба, Висше образование, Икономически науки, проф. опит
1 служител, човешки ресурси, Висше образование, Администрация и управление, проф. опит
1 шлайфист, средно образование
1 счетоводител, висше образование, Счетоводство и контрол
1 старши счетоводител, висше образование, Счетоводство
1 шофьор, лек автомобил до 9 места, средно образование
1 заварчик, средно образование
1 моделиер-конструктор, облекла, средно образование, Текстил и облекло
1 машинен оператор, изделия от бетон, средно образование
1 готвач, средно образование
1 шлосер-електрозаварчик, средно образование
1 шофьор, автобус, средно образование, кат. DE
21 лекари, висше образование, Медицина
2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии
2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии
14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",
на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 обслужващ, магазин, средно образование
1 барман, средно образование
5 общи работници,без изискване за образование
1 чистач/ хигиенист, основно/ средно образование
1 сервитьор,средно образование
3 продавач-консултанти , средно образование
1 работник,кухня, средно образование
1 пакетировач, средно образование
1 работник, строителство,без изискване за бобразование
1 оператор, пътно-строителни машини, без изискване за образование
1 работник, зареждане на рафтове,средно образование, шофьорски умения, кат. В

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

1 помощник на учителя, средно образование
1 крупие, средно образование
1 специалист, контрол на документи, средно образование
2 работници поддръжка, основно образовaние
3 машинни оператори дървообработване, основно, средно образование
2 шивачи, мъжко/дамско облекло, основно, средно образование
1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление
1 продавач – консултанти, средно образование
1 общ работник, без изисквания за образование
1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование
1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит
2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"
1 шофьор, основно образование, кат. "С"
1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол
3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит
5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"
7 медицински сестри, висше образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

-За обучение по време на работа

1 работник товаро – разтоварна дейност

**Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001"Заетост за теб" на ОП"Развитие на човешките ресурси"

1 дърводелец, мебелист, без изискване за образование

Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 работници, сглобяване на детайли, основно образование
3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа
1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра"
6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина"

Facebook коментари