Неделя, 26 Май 2024 г.

Повече от 1/5 от домакинствата в област Силистра нямат достъп до интернет

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 79.0% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си, информират от Териториално статистическо бюро – Север отдел "Статистически изследвания - Силистра".

През текущата година 77.9% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Мъжете в област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените - съответно 82.8 и 74.5%.

Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване - 96.9% от лицата с висше образование, 85.5% от лицата със средно образование и 65.9% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Facebook коментари