Неделя, 26 Юни 2022 г.

ОИЦ-Силистра ще представи онлайн проекта на Споразумение за партньорство 2021-2027

На 16 декември 2021 г. (четвъртък), от 10:00 ч. екипът на Областен информационен център Силистра ще проведе онлайн информационно събитие на тема: "Представяне на проекта на Споразумение за партньорство 2021-2027 г.". Информационната кампания е посветена на повишаването на обществената информираност по темата за новия програмен период 2021-2027 г. Експертите от ОИЦ ще представят основните елементи и приоритети за финансиране, както и приноса на бъдещите програми 2021-2027 г. към целите на Споразумението.

Събитието е част от общата национална инициатива на Мрежата от Областни информационни центрове за 2021 г. Предназначено е за всички заинтересовани страни в процеса на инвестиране на европейски средства в България – местните и регионални власти, неправителствените организации, академичната общност, представителите на бизнеса, медиите, широката общественост.

С оглед епидемичната обстановка в страната, информационната среща ще се състои онлайн чрез платформата ZOOM.
Участието е безплатно и достъпно за всеки заинтересован на следния адрес: ТУК.


Областен информационен център Силистра е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Facebook коментари