Сряда, 10 Август 2022 г.

Математическата гимназия в Силистра единствена в областта ще участва в националната програма "Бизнесът преподава"

Близо 300 000 лева ще получат общо 147 училища в страната по националната програма "Бизнесът преподава". Целта е учители и ученици да се запознаят с новостите в технологичния сектор, като участват в семинари и практически обучения, организирани от бизнеса. В Североизтока одобрени за финансиране са 6 училища в Русенско, 4 в Търговищко, 3 в Разградска област и по 1 в Шуменско и Силистренско.

Единственото учебно заведение в Силистренско е ПМГ "Св. Климент Охридски".

При реализиране на дейностите присъствено се финансират:

 командировъчните разходи на представителите на фирмите за посещения в училищата, когато те не са в населеното място, където функционира фирмата (пътни разходи – с автобус, влак или автомобил; дневни разходи - 20 лв. на ден; квартирни разходи – до 75 лв. за нощувка).

Финансира се командироването на до 2 (двама) гост преподаватели за един семинар или за обучението в учебните часове на една паралелка.
Семинарите се организират за учениците от една или няколко паралелки от училището.

 разходи за организация и реализиране на дейностите (кафе паузи – до 100 лв.; закупуване на материали, консумативи и техническо оборудване за целите на обучението – до 1500 лв.; размножаване на материали – до 100 лв.; наем на зала – до 300 лв.)

Финансира се и наем на техническо оборудване - до 1000 лв. само при необходимост и в случай че не е предвиден разход в план-сметката за закупуването му.

При реализиране на дейностите в електронна среда се финансират:

 разходи за организация и реализиране на дейностите (закупуване на материали, консумативи и техническо оборудване за целите на обучението – до 1500 лв.; размножаване на материали – до 300 лв.).

Facebook коментари