Петък, 14 Юни 2024 г.

Кметът Андонов моли ЮНЕСКО за помощ за музея «Сребърна»

Кметът на община Силистра Иво Андонов е изпратил писмо до Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова, в което я моли за съдействие за довършване на ремонта в природонаучния музей «Сребърна» към едноименния резерват.
Андонов припомня, че през 2009-2010 година бе направен вътрешен ремонт на сградата, на експозицията и на текстовете към експонатите. Вложени са 180 000 лева. Но междувременно покривът е протекъл, не са обновени и витрините в музея.
За да бъде отворен отново музея през новия туристически сезон са необходими 250 000 лева, е записано в писмото.
Молбата на кмета на Силистра до Организацията на обединените нации по въпросите на образованието, науката и културата ЮНЕСКО е подкрепена с писмо и от областния управител д-р Владимир Янков. «Кворум Силистра» припомня, че Природонаучният музей в резервата «Сребърна» е открит през 1983 г. От община Силистра. Разположен е в селото, на 20 км западно от град Силистра и на 2 км южно от река Дунав. Създаден е, за да отговори на големия интерес на български и чуждестранни туристи към уникалния резерват «Сребърна», включен в световното наследство на фонда за култура и природни забележителности ЮНЕСКО от 1984 г. От 1971 г. Е в световната мрежа на биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО «МАВ» (Човекът и биосферата). В Сребърна гнезди една трета от популацията на къдроглавия пеликан в Европа. Видът е световно защитен. В района на резервата могат да се наблюдават още около 220 вида птици. За 27 години музеят е посетен от около 1 млн. туристи от целия свят.

Facebook коментари