Сряда, 10 Август 2022 г.

ВИЖТЕ цялата информация как и при какви условия тръгват на училище от понеделник в Силистренско

Към 06. 12. 2021 г. присъствени занятия на всички ученици, без тестване, се провеждат в 5 общини – Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово. В тези общини заболяемостта падна много под 250 на 100 хил. население за 14 дена.

В общините Силистра и Тутракан все още се прилага мярката за редуване на 50 % от паралелките в училищата.
От понеделник (06. 12. 21 г.) училищата от община Силистра и Тутракан имат възможност да излязат от графиците за редуване и да се върнат присъствено всички ученици в клас, ако имат декларации за съгласие за тестване веднъж седмично на 50 % от учениците във всяка паралелка.
Съгласие за ВСИЧКИ паралелки са получили и възстановяват присъствени занятия от 06. 12. 21 г. следните училища:

ОУ "Ив. Вазов", Силистра
ОУ "О. Паисий", Силистра
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Силистра (вероятно без една паралелка)
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Брадвари
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Калипетрово
СУ "Хр. Ботев", Тутракан (вероятно без една паралелка)
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", Нова Черна
ОУ "Ст. Караджа", Цар Самуил
ПГМТ "Вл. Комаров", Силистра
СУ "Н. Й. Вапцаров", Силистра

Също от 06. 12. 21 г., но с изключение на някои паралелки, започват присъствени занятия и СУ "Й. Йовков", Тутракан.
От 08. 12. 21 г. (сряда) се завръщат присъствено ВСИЧКИ паралелки в ЕГ "П. Яворов" и ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра и с изключение на някои паралелки – ПГСУАУ "Ат. Буров", Силистра.

Останалите училища (ПЗГ, ПГС, ПГПТ, Спортно училище, Обединеното училище в с. Проф. Иширково) ще прилагат през новата седмица (6 - 10. 12. 21 г.) графика за ротация, докато изяснят съгласието за тестване по класове и датата, от която могат да върнат и останалите ученици в клас.

Процесът на събиране на декларации е отворен и родителите и учениците могат по всяко време да подадат съгласие. Има достатъчно тестове и за допълнително пожелалите включване ученици.

Facebook коментари