Сряда, 10 Август 2022 г.

Затвориха още една улица в Силистра заради ремонта на ВиК мрежата

Със Заповед на кмета на Община Силистра, във връзка със съгласуван Технически проект за Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при изпълнение на строителни и монтажни работи по реконструкцията и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра считано от 30.11.2021 г. да бъде затворен за движение на моторни превозни средства (МПС) следния участък от уличната мрежа:

1.1. ул. "31-ви полк" - от кръстовището с ул. "Васил Левски" до кръстовището с ул. "Бойка Войвода" - за 68 работни дни,

1.2. Временната организация на движение на МПС при изпълнение на СМР да бъде въведена в съответствие със съгласувания проект за ВОБД, като по време на изпълнението на СМР да се осигури достъп до прилежащите улици.

1.3. Изпълнителят на СМР - ДЗЗД "Елит ВиК Силистра" да постави, поддържа и премахне след приключване на видовете работи необходимата пътна сигнализация, която следва да отговаря на изискванията на БДС 1517/2006 "Пътни знаци. Размери и шрифт". Отговорник за целостта, изправността и поддържането й е Емилиян Горанов Събинов

Facebook коментари