Сряда, 10 Август 2022 г.

Военното окръжие в Силистра си търси HR

Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири)длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 28.10.2022 г.

Силистренското военно окръжие е обявило за свободна длъжността на "Специалист от структурите по управление на човешките ресурси/личен
състав" или както сега е модерно да се нарича специалист по HR.

Facebook коментари