Понеделник, 25 Септември 2023 г.

Галя Иванова: Голяма част от случаите на извършители на домашно насилие са лица, които са зависими от алкохола

В годината, когато отбелязваме 30 годишнината на световната кампания под надслов "16 дни активизъм", в посока мерки срещу насилието основано на пола, може да се направи извода че в световен мащаб през отиващата си година, кампанията е посветена и насочена към борбата за елиминиране на феницида, убийствата на жени, основани на техния пол.

"Що се отнася за участието на нашето сдружение в кампанията, мога да кажа първо, че сдружението действа от 2002 година като преди това, моите колеги са работили по проблема с домашното насилие в подкрепа на пострадали и жертви на насилие. Мога да споделя, че тази тема за насилието винаги ми е вълнувала, тя е кауза за мен и колегите с които работим. Опитахме се през годините да постигнем доста неща и мисля че имаме макар и частичен принос в това да има закон за защита от домашно насилие у нас, сподели в интервю за Общинско радио-Силистра Галина Иванова, юрист в ЖС "Екатерина Каравелова" и сподели, че относно самата кампания от около десетина години силистренското сдружение ежегодно участваме в етапите на нейното провеждане, като организираме различни инициативи. През последните две години предвид епидемичната обстановка в страната, това е малко по трудно, но използваме възможностите на интернет за да се включим макар само на територията на нашия малък град. В последните години има тенденция към увеличение на случаите на насилие и към възрастните хора, освен върху жените и децата", сподели Иванова.

Що се отнася до правомощията на МВР Иванова сподели, че макар да има известни правомощия те не са чак толкова широки, по-скоро по-големи правомощия има прокуратурата, която следи за по бързото предвижване на преписките, касаещи домашното насилие.
"Самото насилие като акт е цикъл, който се повтаря и в един момент пострадалата жена или пострадалото лице започва да вярва, че заслужава и е нормално това, което му се случва", споделя Иванова и допълни, че по отношение на делата от подобен характер може да се каже, че по голямата част от делата в тази посока преминават бързо, като в по-голямата част от тях в случаите, когато има издадена ограничителна заповед, подадените молби биват удовлетворени.

"По-трудно е наблюдението на тези мерки, които се налагат със съдебната заповед, защото неизпълнението на съдебната заповед води след себе си наказателно правна отговорност. Много са чести случаите на нарушаване на дистанцията, която съдът е наложил.

"Изводът, който правим на базата на наблюдение и изследвания е, че и пострадалите от насилие трябва да променят начина си на мислене, възползвайки се от психологическо консултиране в условията на услугите, които се създават на територията на страната.Що се отнася до начина на мислене и промяната на поведението на насилниците. Иванова е на мнение, че не търпи голяма промяна. Поведението ако се променя то е защото идва страха от това, че те ще бъдат отново наказани. В случай че продължават да нарушават съдебните мерки.

"Голяма част от случаите на извършители на домашно насилие са лица, които са развили някакъв вид зависимости обикновено алкохол, всъщност, алкохолът е нещото, което много влияе на самоконтрола като намалява концентрацията на мислене на насилника и той става склонен към насилие", каза в заключение Галина Иванова.

Facebook коментари