Събота, 13 Август 2022 г.

Силистренски ученик с признание от учени от БАН

От 22 до 24.11.2021г се проведе Осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН.

Сесията се проведе изцяло онлайн и в нея се представиха 59 ученически разработки на деца от 18 града в страната в 5 научни секции.

Проектите са с разнообразни и актуални за съвремието ни теми. Най - голям бе броят на проектите в научната област биомедицина, биоразнообразие, биология и физикохимия.

В тази научна област бе и поредното успешно участие на възпитаника на ОДК Мохаммад-Мурад Рашад Халвани. Той представи своя проект "Сравнителна характеристика на зоопланктоните съобщества в езерото Сребърна и блатото Малък Преславец".

Проектът е резултат от тригодишни научни проучвания на Мурад под ръководството на своите ръководители – Йорданка Маринова-учител по екология в ОДК Силистра и ас.Веселка Цавкова –хидробиолог в Екологичната станция на БАН в Сребърна.

Компетентно жури в състав –проф.Радостина Александрова – биолог, вирусолог и биохимик, проф.Радостина Стоянова – химик и чл.кор. Димитър Иванов-биолог, оцени много високо представянето на Мурад и заслужено го класира на второ място.

Това е поредното отличие за него и признание за упоритостта, с която постига целите си.

Facebook коментари