Сряда, 10 Август 2022 г.

Майсторски клас на тема "Дизайн мисленето" стартира в силистренска градина

В периода 25.11.2021г.-26.11.2021г. в ДГ "Роза" стартира Майсторски клас на тема "Дизайн мисленето като успешен метод за развиване на социални иновации в детската градина".

Ученето чрез преживяване е най-пълноценния метод за усвояване на новите идеи. Този метод е комбинация от емпатия към човека и контекста на проблема, креативен подход при търсенето на идеи и рационалност при подбора на решения. Не става дума толкова за "дизайн" и за "мислене", колкото за мисловна нагласа, към която трябва да се настоим, за да разбираме по-добре света на другите.

Обучението е интересно за педагогическият екип на ДГ "Роза" и ще бъде полезно в работата им с малките възпитаници.

Facebook коментари