Сряда, 28 Февруари 2024 г.

Студенти от Силистра участваха в създаването на първия в България хибриден кораб

На 25.11.2021 г. в Силистра се състоя представяне на изградения демонстрационен плавателен съд HydRUforce.

Иновативният плавателен съд, предназначен да се движи по Дунава, е първият в България, с хибридно задвижване на база слънчева енергия-батерия-водородна горивна клетка, което го характеризира като продукт с подчертано екологичен характер и го прави приносен към изследванията за използване на нисковъглеродната енергия във вътрешния воден транспорт на Европа.

Плавателният съд е разработен по Компонент 2 на програмата Е плюс "Електрически превозни средства и водородна мобилност".По проекта, с ръководител проф. д-р Велизара Пенчева, работят: Русенски университет "Ангел. Кънчев" в партньорство с Община Силистра, БАН, Технически университет София и Община Русе. В екипа са включени и студенти.

Двама от тях – Младен Николаев Кулев и Венцислав Пламенов Станев са четвъртокурсници от специалност "Автомобилно инженерство", Филиал Силистра. Този факт илюстрира добрата традиция в Русенския университет да се дава възможност на студентите да работят с имените учени в своето професионално направление и да се включват в редица проекти с научен и приложен характер, за да развиват творческите си възможности и да създават професионални умения.

Facebook коментари