Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

15 фирми в Силистренско запазиха работата на 291 лица чрез мярка 60/40

През месец октомври на субсидирани работни места са били назначени общо 150 безработни лица от рисковите групи – 28 по програми и мерки за заетост и 122 по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), съобщи за КВОРУМ Милена Перчемлиева, директор дирекция «Бюро по труда» Силистра.

Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 1365 лица, като през октомври т.г. са сключени трудови договори с нови 95 безработни.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322/07.10.2021 г. срокът й бе удължен до края на годината. От 12 октомври, когато стартира новата процедура, до края на месеца, трите бюра по труда от областта са одобрили 15 заявления на работодатели за запазване заетостта на 291 лица, работили през август и септември.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 79. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (31,6%), образованието (15,2%), транспорта (11,4%), държавното управление (10,1%) и др.
Най-търсените професии през месецa са шивач, шофьор, общ работник, строителен работник, машинен оператор и др.

Facebook коментари